ЖИВОТ НЕЩАСТЕН

 
Така нещастен
 е животът днешен,
че не знаеш кога,
ще те сполети беда.

Никой не знае
кога ще заплаче...
...не знае утре.... утре
какво ще стане.

Дали ще е нещо добро?
Дали ще е сърцераздирателно!?
Не, ние трябва да мислим
и да живеем в бъдещето.

Да спрем, но не да не мислим
за нашето недавно минало,
защото оттам знаем, че идват и нашите мъки и терзания.
Но не, ние трябва да мислим за бъдещето си!
А миналото да оставим в историята.

В. Илиев
ПодписПодпис2

Ако това произведение ви харесва,

можете да направите кратко дарение.

Повече вижте на страницата ДАРЕНИЕ

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ