ТИРАНИ

 
Ей така животът ни минава,
в земни изкушения и блага;
душата ни е изпълнена
с болести и тъга.

Мобилни телефони, интернет,
телевизия и храна,
всички те ни убиват
всеки ден без тъга!

Как така не се узещаме,
да живеем като нашите предци,
без телефони и телевизия,
без радио и часовник -
поне за един ден!

В. Илиев
ПодписПодпис2

Ако това произведение ви харесва,

можете да направите кратко дарение.

Повече вижте на страницата ДАРЕНИЕ

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ