ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ТАВАНА

 
През малкото прозорче на тавана
наблюдавах как забързано бягат
облаци, хора и коли...
На къде ли са се устремилои те!?

Малкото прозорче ме ограничава от света,
но колко голям и забулен в мистерии е той,
само Бог би могъл да ни отговори,
да ни покаже любовта и красотата.

Гледам през стъклото
как птиците летят в простора -
без граници, без задръжки.
О, как искам да съм като тях!

Искам да строша тоз прозорец,
и да литна с тях
по всичките земи
на този несправедлив свят.

В. Илиев
Подпис Подпис2

Ако това произведение ви харесва,

можете да направите кратко дарение.

Повече вижте на страницата ДАРЕНИЕ

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ