Експедиция "Устието на река Дунав - Румъния"
01.10 - 06.10.2011 г.
 

 

 

Дестинация Тръгване Пристигане
Шумен     06.00 ч  
град Нови Пазар    08.00 ч 07.45 ч
град Добрич      14.30 ч 13.30 ч
град Генерал Тошево  16.10 ч 16.00 ч
ГКПП "Йовково"    17.15 ч 17.00 ч
град Комана, Румъния  18.30 ч 18.20 ч
град Топрайсар   06.00 ч (02.10) 19.30 ч (01.10)
град Теркигйол   07.30 ч 07.20 ч
град Констанца (Constanta)  09.45 ч 08.20 ч
град Наводари (Navodari)  11.05 ч 11.15 ч
град Хистриа (Histria)  16.00 ч 15.55 ч
Mihai Viteazu     
Почивка 15 км от Бабадаг (Babadag)  06.20 ч (03.10) I 18.42 ч
град Бабадаг (Babadag)  07.45 ч 07.25 ч
град Тулча (Tulcea)   14.30 ч 10.20 ч
град Симова (Simova) 15.35 ч 15.30 ч
град Исацеа (Isaccea)  17.35 ч 17.30 ч
Почивка 35 км от град Браила  06.20 ч (04.10) I 19.30 ч
село Гарван  06.50 ч 06.45 ч
град Макин (Macin)  08.20 ч 08.15 ч
село Смардан (Smardan)  09.30 ч, качване на шлепа
за град Браила; потегляне - 09.50 ч
09.20 ч
Пристанище Браила  10.12 ч 10.10 ч
град Браила (Braila)  11.30 ч 10.15 ч
Обедна почивка  14.00 ч 13.35 ч
град Инсуратей (Insuratei)  16.00 ч 15.55 ч
град Слобозиа (Slobozia)  19.00 ч 19.15 ч
Нощна почивка (5 км от село Dragalina)  06.30 ч (05.10) I 21.30 ч
град Драгос вода (Dragos Voda)  07.35 ч 07.30 ч
Lehlu gara  10.00 ч 09.45 ч
Fundulea  12.35 ч 12.25 ч
град Букурещ (Bucuresti)   (17.00 ч, център) 18.00 ч -изход на града 15.00 ч
1 Decebrie   19.03 ч 18.50 ч
град Гюргево (Giurgiu)  22.00 ч 22.10 ч
град Русе (България)   23.30 ч 22.10 ч
Вечерна почивка (2-3 км от гр. Русе) 07.30 ч (06.10) I 23.33 ч
град Цар Калоян  10.00 ч 09.45 ч
град Разград (повреда)  12.35 ч 12.00 ч
град Шумен  ////////////////////////////////////////////////////////// 15.30 ч

 


Общо с велосипед - 1000 км
Общ товар на велосипеда - 83 кг, от които 20 кг багаж, храна и вода; 63 кг моето тегло.
Повреди по време на пътуването; В град Букурещ - спукване на предна гума, и в град Разград - спукване на задна гума.
Изразходени средства: Около 45 - 50 Леи (приблизително 20 лв.)
Цел на Експедицията:
- Преминаване по отсечката на EuroVelo6,  която завършва в град Констанца. По обратен ред пътят минава от град Констанца, Румъния, град Наводари, град Хистриа, град Тулча и се спуска до град Браила, като след това следва река Дунав.
- Фотографиране и запознаване с отделните видове застрашени птици в резервата на "Делтата на Дунав"
- Описване на маршрута, с цел подпомагане на други велосепидисти да са подготвени с условията на това място.
- Фотографиране на изключително красиви и уникални гледки, с цел да се запознаят хората с пейзажите, гледките, архитектурата на селата и градовете, исторически обекти и паметници, и много други; до които не могат да се докоснат или видят.

Снимки