Авторски права

Всички публикувани материали в този сайт, в социалните мрежи и на партньорски сайтове са изцяло Авторски и принадлежат на Венцислав Илиев (Джейкъб Райли). Всяко непозволено копиране, продажба или разпространение е нарушение на Авторските права. Частични права върху снимки, видео и статии могат да бъдат предоставяне, след заплащане на определена такса. За всяка снимка има определена такса, т. е. всяка снимка има своя "стойност" (цена).

Всички авторски статии, снимки и видео са защитени по българския закон (Закон за Авторските и сродните права), също така чрез международни лицензи, като Криейтив Комънс договор
This произведение is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.