Експедиция / Велопътешествие - "Обиколка на Света"
ОФИЦИАЛНО ИМЕ " ЕКСПЕДИЦИЯ МАРКО ПОЛО"

Година на  потегляне: ???????? НЯМА ФИНАНСИРАНЕ :(

 

 

 

Етап Километри Държава
Шумен 110 България
Румъния ??? Румъния
Украйна ??? Украйна
Максимов - Ростов на Дон - Волгоград - Саратов -Е 38 - Озинки 1200 Русия
Семиглавъй - А29 - Орал - М32 - Кобда - Костанай - М36 - Сивковка - Макинск - Заводской - Тургай -Аксу- Калбатау - Семей - М 38 - Границата с КНР 3308 Казахстан
Jimunaizhen - Mohanzhen 5329 КНР
Boten - Vietiane 500 Lao (Laos)
Nong Khai - Bangkok - Sadao 1608 Thailand
Changlun - Kuala Lumpur - Johor Bahru 800 Malaysia
Perth - Adelaide - Melbourne - Sydney - Canbera - Brisbane 5200 Australia
Dunedin - Christchurch - Welligton - Auckland 1400 New Zeland
Los Angeles - ARIZONA - COLORADO - KANSAS - ILLINOIS - INDIANA - OHIO - PENSYLVANIA - NEW YORK - ... 3000 USA
    France
    Deutschland
    Austria
    Hungary
    Serbia
    Bulgaria

 

ЦЕЛИ
Опознаване на всяка страна
Намиране на нови велоалеи и пътища
Показване и разгласяване на "любовта" към "СВЕТОВЕН МИР", към една планета която се нуждае от Мир и любов, а не от войни и международни конфликти.
Показване на хората, че велосипеда е най-екологичното превозно средство, с което може както да се пътува до работата,  така също и да се използва и за разходка, спорт и пр.
Начини за безопасно каране по пътищата с велосипед (лична екипировка).

 

 

ФИНАНСИ И СПОНСОРСТВО
Финансирането на проекта е предвидено да се осъществи от собствени средства, спонсорство и дарения.
Финансирате е необходимо за:
-Храна - около 2000 лв.
-Нощувки (ако се наложи) - 500 лв.
-Визи, такси и др. - 1500 лв.
- Транспортни разходи за самолети, кораби - 4000 лв.
-Екипировка и оборудване - 1000 лв.
-Непредвидени разходи - 1000 лв.
Общо необходими средства за проекта
10 000 лв.
Предложения за спонсорство
Предлагам ви възможност да се включите в проекта, като спонсор или дарител. Предлагам Ви също така и възможност за рекламна кампания с примерно лого "Обиколи света с...". По време на пътуването, както е и традиция при мене, да заснемам кадри специално за моите спонсори и дарители, също така и да предоставям информация ежедневно. Предлагам ви дългосрочна реклама в моят WEB сайт.